středa 30. listopadu 2016

Ortel nad demokracií

Ortelova účast na Zlatém slavíkovi se stala dalším katalyzátorem procesu štěpení českého národa ve stylu "Nic proti němu nemám, ale..." proti "Hudebně nic moc, ale...". Více než pravý význam toho, že se zpěvák Tomáš Hnízdek (AKA Tomáš Ortel) a jeho doprovodná skupina Ortel dostali tak vysoko v soutěži Český slavík, se dnes hodnotí kdo, kdy a jak se k této skutečnosti postavil.

pátek 18. listopadu 2016

Dr. (Ne)dokonalý!?

Někdy k tomu, aby člověk zhlédl v televizi něco, co by ho jinak minulo, stačí nemoc. Stalo se to i mně, když jsem po celém dní stráveném v posteli nevěděl už kudy kam a přepnul na televizní seriálu Dr. Dokonalý. Nevím, zda jsme měl štěstí, ale 12. díl nazvaný Vysoké napětí, mě skutečně neoslovil. Neoslovil do té míry, že pokládám za nutné se k němu vrátit. Z celé řady důvodů.

úterý 15. listopadu 2016

Drobnosti: "Hanobení prezidenta"

Bude-li  do trestního zákoníku vrácen čin veřejného hanobení prezidenta republiky, měl by být zákonodárce důsledný. Do té míry, že by za čin hanobení prezidenta republiky mohl být stíhán i ten, kdo tuto funkci aktuálně vykonává. Jedině tak by mohl být bezezbytku naplněn záměr navrhujících poslanců: "Díky této novele trestního práva a práva přestupkového by v budoucnosti nemělo docházet k excesům na adresu prezidenta republiky, k jeho hrubým veřejným urážkám," protože ten, kdo vážnost hlavy našeho státu momentálně snižuje měrou nejvyšší, je právě prezident sám.

Lze tohoto prezidenta zhanobit více, než to učinil on sám?
JiRo

pondělí 14. listopadu 2016

Hodná a zlý

Americké prezidentské volby 2016, to je střed dobra a zla. Střet volební, tedy střet kandidátů. Kandidátů, kteří pro to, aby byli zvoleni, udělají cokoliv. Cokoliv ve smyslu, "teď na tom nesejde. budeme to řešit až vyhraji." Takhle to prostě v politice chodí, tedy alespoň většinou, a jen těžko s tím teď něco uděláme. Což ale neznamená, že bychom se neměli snažit. Ale to je na jinou debatu.

neděle 13. listopadu 2016

Drobnosti: "Limity americké volby"

Ono se těžko volí mezi kandidáty, kteří mají při porovnání s prezidenty minulými jen těžko překročitelné limity. Donald Trump bude sotva někdy z poloviny tak dobrý jako Ronald Reagan, ke kterému je občas přirovnáván. A Hillary Clinton? U té je zřejmé, že lépe jak dvakrát horší než Barack Obama nebude jistojistě. Pak není divu, že volba byla pro některé tak obtížná, že nakonec nevolili nikoho. Za těchto podmínek je Trump jako sotva poloviční Reagan nakonec tím menším zlem. Stále ještě je naděje, že se mu to za pomoci všech nakonec podaří. U Hillary bychom jakoukoliv naději pozitivní regrese neměli.

JiRo

čtvrtek 10. listopadu 2016

10 slov: "K výsledkům amerických voleb"

Lepší Donald Trump v hrsti než Hillary Clinton na střeše.

JiRo

Drobnosti: "Těžko dnes vychovávat"

Občas mě napadne, jak asi musí být těžké vychovávat dnes děti. Koho jim, například, dávat za vzor jako morální autoritu? Jen velmi těžko se dnes hledá mezi lidmi, kteří by takovými autoritami mohli, ba přímo možná i měli, být. A pak si uvědomím, jaké jsme to měli štěstí my. Když byla naše dcera ještě ve věku, kdy jí morálních autorit bylo třeba, byl prezidentem Václav Havel. To se nám to panečku vychovávalo. A je to znát! Dílo se zdařilo. Jen tak někdy přemýšlím, zda to od nás nebyl danajský dar. Vychovávat děti podle Havla do doby, kdy se prezidentem stane Zeman. Naštěstí jsme se jen na Havla nespolehli. Pomohli i jiní a nakonec si pomohla i dcera sama. Kafkou, Fuksou a dalšími, ti všichni ji na dnešní dobu vybavili více než dostatečně. A je to znát. Dílo se daří dál!

JiRo

Pohlaví nástrojem politiky

Řada islamofobních alarmistů poukazuje na vyjádření některých imánů, kteří nabádají pravověrné k tažení proti západu skrze zvýšenou porodnost svých žen. Známá prohlášení "dobudeme západ dělohami našich žen" budí na jedné straně obavy a slouží k potvrzení obav před všehoschopným islámem, na straně druhé je důvodem k podceňování síly islamistů, pokud tito spoléhají na to, že přemůžou západ prostě jen tím, že jich bude hodně a ještě si pro to jako symbol zvolí část reprodukčního ústrojí ženské části své populace.

čtvrtek 3. listopadu 2016

Drobnosti: "Demokracie podle Kulfánka"

Podle místopředsedy svazu ČSBS (Český svaz bojovníků za svobodu) pana Kulfánka je vyvíjena mediální snaha o zničení svazu, „který vyslovuje jednoznačnou podporu demokratizaci České republiky, zejména v projevování úcty k prezidentovi země“. Jinými slovy nám tedy pan místopředseda sdělil poměrně překvapivé infromace, které by rozhodně neměly zapadnout. Mimo jiné tedy to, že:
  • naše země demokratická není nebo
  • je demokratická málo a také to, že
  • demokracie spočívá zejména v tom, že se vyjadřuje úcta k prezidentovi země.
Zřejmě bychom se, podle vedení ČSBS, měli řídit doporučením Miloše Zemana a podívat se, jak má taková správná demokracie vypadat. Do Ruska nebo například Číny, kde bychom se asi nejlépe naučili, jak "stabilizovat společnost." Například tím, že její občany "demokratizujeme pod pásy tanků."

Nedivím se, že lidé z ČSBS vystupují. Spíše se divím tomu, že tam vydrželi tak dlouho.

Je to hnus a ostuda, zejména s ohledem na ty, kterým by péče a vzpomínka měla patřit v první řadě. Tedy skutečným bojovníkům za svobodu a těm, kteří za ní položili své životy. Tím, jak se vedení svazu chová, špiní památku všech těch, kteří se o naši svobodu zasloužili především.

JiRo

Z titulků: "Sobotka: Organizátoři na Staroměstském náměstí"

Sobotka: Organizátoři na Staroměstském náměstí zneužili naštvanosti lidí